Sånger & Texter

Swedish Folk Songs 2016


Inspelad och mixad av Otto Wellton, Kingside Studio, Marielund
Mastrad av Stockholm Mastering
Producerad av Irmelin
Alla arrangemang av Irmelin
Bröllopskväde & Skänklåt - efter Olof Tillman, Dala-Floda & Blecko Anders Olsson, Orsa, Dalarna
Midsommarpolska - efter Josefina Andersson, Flenmo, Mellösa, Sörmland
Lockrop efter Hägermor - efter Hägermor, Gimsbärke, Dalarna

North Sea Stories 2013


Inspelad av Petter Eriksson, Studio Epidemin, Göteborg
Mixad och mastrad av Johannes Lundberg, Studio Epidemin, Göteborg
Producerad av Irmelin
Alla arrangemang av Irmelin

Follow the heron - text & musik av Karine Polwart

Gammelkäring - trad. efter Hanne Kjersti Yndestad, Norge

Da Hömin - trad. shetländsk vaggvisa, engelsk text K. Ericsson Back

Gyldene Freden 2008


Inspelad av Jan Wibeck - SAMI, Stockholm jan-feb 2008
Mixad och mastrad av Martin von Schmalensee - Kingside mars-april 2008
Producerad av Irmelin
Alla arrangemang av Irmelin

Visa i vinden, text & musik C. Vreesvijk, arr Irmelin

När solen tänder sina stålar, trad från Finland/Trosa, arr Irmelin

Kärligheten 2006


Inspelad av Gunnar Misgeld i oktober 2005 på Yxlö, Stockholms skärgård
Mixad av Gunnar Misgeld & Irmelin
Mastrad av Gunnar Misgeld
Producerad av Irmelin & Gunnar Misgeld
Alla arrangemang av Irmelin

Telegram för Lucidor, text och musik C. Vreeswijk, textbearbetning och arr av Irmelin

Lapp-Nils, två polskor efter Måns Olsson, Jämtland, arr Irmelin

Sångtexter

Swedish Folk Songs

1. Bröllopskväde & Skänklåt
Efter Olof Tillman, Dala Floda, Dalarna
Efter Blecko Anders Olsson, Orsa, Dalarna

Jag står på ett hus och ser på ett ljus
Min allra käraste bäddar sin säng
Kannor och krus uti vårt hus
Dansa och spela tills dagen blir ljus

Ja vem skall denna skålen tillhöra, min vän så god
Jo den skall nu vårt värdfolk hava med lustigt mod
Det lutar så till, drick, drick som du vill, tre kappar å rad
Så kommer där inte nåt klander åstad
För utan buller och utan bång 
Skall denna skålen nu hava sin gång
Till ljusan dag


2. Nu börjar den wackraste tiden på året 
Text ur Daniel Hansson visbok år 1770, Enviken, Dalarna
Musik av Eva Rune

Nu börjar den vackraste tiden på året
Jorden nu framsticker gräsgröna håret
Lärkan hon sjunger täckt
Trasten med all sin släkt
Gucku han ropar och rördrommen låter
Svalan med sommaren nu kommer åter

Smådjuren som uti lövskogen springa
Alla de nu sina makar sig tinga
Fåglarna även så
Hyggjas hop två och två
Allt vad som udda är lyster att paras
Allt vad som fött är vill moras och faras

Brudgum och bruden som nu äro granna
Visa ock klart att min ord äro sanna
De kunna taga på
En är ej god som två
Ensam är ledsam, båd’ kaller och kulen
Måst’ ligga allena om kallaste julen

Två kunna hyggjas så vackert tillhopa
Två kunna hjälpa varandra ur gropa
Två kunna mera sig
Två kunna flera sig
Två kunna styra båd’ hemma och borta
Två kunna långsamma stunder förkorta

Gud give dessutom vad de helst behaga
Nöjsamma nätter och roliga dagar
Allt vad som ro förstör
Vare stängt utanför
Nöje och löje och fägnad och glädje
Uti en evig tjänst hos dem sig städje

 
3. Tre polskor
Jag ser på dina ögon efter Petters Erik, Rättvik, Dalarna
Årdalapolskan efter Ulrika Fägersten/ Inspelad av A. G. Rosenberg, Sörmland
Grins Hans Jässpodspolska efter Börjes Olle, Rättvik, Dalarna
 
4. Vallvisor
Messmör och sot efter Signe Widholm, Bergsjö, Hälsingland
Snälla och Springlöv upptecknad av Anders Jobs i ”Visor och låtar", Dalarna
O sommartid så skön och kär [Vallflickans sommarsång] efter Dansar Edvard,  Grimsåker, Malung, Dalarna med text av
Helje Karin Olsdotter (1867-1936) Holarna, Malung, Dalarna
Nu lider det mot Mikaelidagen efter Vifors Erik Larsson, Äppelbo, Dalarna, upptecknad av Johannes Skoglund år 1924, inspelad av Paul Bäckström, Låtar från Dalarna
Locklåt efter Norbergsmor, Enviken, Dalarna

Messmör och sot på gôlkjorschln min
Messmör och sot på kjorsln
Messmör och sot på gôlkjorschln min
Messmör och sot på kjorsln
Messmör och sot på kjorsln

Snälla och Springlöv och Snötuppa då
Kom alla våra getter så snälle
För nu så ska vi buffra till bergena blå
Till budom och sommarens glädje

Långan en väg har vi att vandra idag
Kom nu, kom nu alla så snälle
Å nu så får vi inte stanna förrän vi har hunnit fram
Till budom och sommarens glädje

O sommartid så skön och kär
Hon på besök i norden är
Att liv och glädje sprida
Den svarta mull är klädd i grön
Och varje gren med löv så skön
I skog, i lunder vida
 
Vad skönhet stor i morgonstund
När solen börjar gå sin rund
Och sig i öster höjer
Då vaknar all naturen opp
Och dagen börjar med nytt hopp
Och all Guds godhet röjer
 
Nu lider det åt Mikaelidagen
Då Sälbokullorna tjänt ut sitt år
Och Sälbokullorna de får då flytta
Och Sälbokullorna de får då flytta
Men aldrig fäller de en enda tår


5. Herr Lloyd
Efter Elvina Engström, Malung, Dalarna

Herr Lloyd ifrån England till Sverige hit kom
Att nyttigt och nöjsamt här jaga
Att leka med rovdjuren först litet om
Sen skinnpälsen utav dem taga

Den jägaren är i vårt land välbekant
På jaktäventyren så många
I skogar, i dalar, på berg och på brant 
Väl kan han båd' skjuta och fånga

Emellan Tyngeberget och Norra Hån
I en socken man Malung månd' kalla
En ringander björn nu skjuten skall bli
Men kom ej den gången att falla

Med Lloyd uti följe på jakten där var
Elg, Utter och Svensson den arme
Hur oviss vår livstid, vår dödsstund så snar
O Gud över oss dig förbarme

Herr Lloyd med de andra i ringningen ser
Att björnen re'n grävit där hade
Svagt skymlar i buskarna mera och mer
Lloyd ögat till bössan nu lade

Och jägaren slår sig för panna och bröst
Och ropar: min vän har jag skjutit
Och eko i bergen mångdubblat hans röst
Han fasar för blodet som flutit

Herr Lloyd kastar bössan ifrån sig så långt
Nu vill han ej björn skjuta mera
Han river sitt bröst, det blir honom för trångt
Vad gjort är, dock ändras ej mera

Och prästen och domarn herr Lloyd reser till
Vad lag bjuder, det vill han lida
Och änkan, Jan Svenssons, han ock hjälpa vill
Sin dom nu herr Lloyd får avbida

Men nu sitter änkan med barnena små
I fattigdom, sörjer och gråter
Men Gud henne styrke, Gud allt han förmår
Han hjälper, hugsvalar, förlåter

 
6. Stor sak om världen hatar mig 
Efter Dansar Edvard, Malung, Dalarna

Stor sak om världen hatar mig
Det kan så lite ränta sig
Att äga världens gunst och nåd
I världen finns mången falsker råd
 
Liksom en vattenbubbla skör
Så är det med vår levnad här
Ty den kan hastigt blåsas ut
Så är det med vår levnads slut
 
Ja människan hon är ett spån
Som drives bort mot okänt mål
Ja hon drives bort liksom ett flarn
På livets vilda ocean

 
7. Si Jesus är ett tröstrikt namn 
Efter Finn Karin, Mora, Dalarna

Si Jesus är ett tröstrikt namn
Och i all nöd vår säkra hamn
Igenom Jesus får vi nåd
Och finna på det bästa råd

Dig vare pris för livets ord
För dopets bad och nåders bord
Din frid oss här i tiden giv
Och efter döden evigt liv

 
8. Midsommarpolska
Efter Josefina Andersson (1875-1960) Flenmo, Mellösa, Sörmland
Textbearbetning av Karin Ericsson Back

Kommen nu alla, kommen med fröjd, midsommar att fira
Majstång ska resas här på en höjd, kransar ska vi vira
Blommor på ängen plocka vi må, röda och vita, gula och blå
Kommen nu alla, stora och små, majstången ståtligt sira


9. O tysta ensamhet 
Efter Börjes Samuel Hansson, Rättvik, Dalarna
 
O tysta ensamhet
Var skall jag nöjen finna?
Bland sorg som ingen vet
Skall mina dar förrinna
En börda tung som sten
Mig möter vart jag går
Bland tusen finns knappt en
Som kärlek rätt förstår
 
Det är den tyngsta sorg
Som jorden månde bära
Att man skall mista bort
Sin allra hjärtans kära
Det är den tyngsta sorg
Som solen övergår
Att man skall älska den
Man aldrig nånsin får
 
Ett rent och ädelt sinn
En dygd som ensamt blänker
En mun som talar ett
Med allt vad hjärtat tänker
Jag tror en sådan vän
Är mer än mycket rar
Var skall jag finna den
Som dessa dygder har?
 
Emellan dig och mig
Där tändes upp en låga
Där tändes upp en eld
Som är en daglig plåga
Hur skall jag dämpa den
Jag vet alls ingen rå´
Jag sörjer till min död
Om jag dig ej kan få

 
10. I denna ljuva sommartid 
Första varianten efter Knekt Lydia Eriksson, Malung, Dalarna
Andra varianten efter Land Lars Ersson, Leksand, Dalarna
Olas Lisas vallåt efter Norbergs mor, Enviken, Dalarna

I denna ljuva sommartid

Gå ut, min själ, och gläd dig vid

Den store Gudens gåvor
Se, hur i prydning jorden står
Se, hur för dig och mig hon får

Så underbara håvor
 
Av rika löv är grenen full
Och jorden täckt sin svarta mull

Med sköna gröna kläder
De fagra blommors myckenhet

Med större prakt och härlighet

Än Salomos dig gläder
 
När jag hör trastens klara sång
När lärkan jublar dagen lång
Högt ovan fält och backar
Då kan jag icke tiga still
Min Gud, så länge jag är till
För livet jag dig tackar


11. Orsapolskor
Brudpolska efter Minå Per, Orsa, Dalarna
Lovar Hans polska efter Olle Lindvall, Orsa, Dalarna

12. Jag lyfter mina händer & Min Gud och Fader käre 
Jag lyfter mina händer efter Anders Suther, Mora, Dalarna
Min Gud och Fader käre efter Anders Hoas, Gammalsvenskby, Ukraina

Jag lyfter mina händer
Upp till Guds berg och hus
Från dem han hjälpen sänder
Och skickar ut sitt ljus
Mig Herren hjälp bejakar
Som jord och himmel gjort
Min bön han ej försakar
Men skyddar mig allt fort

Min Gud och Fader käre
Mitt hjärta prise dig
Och ödmjuk tack dig bäre
Som vakar över mig
Du har ock mig av nåde
I natt bevarat väl
Och frälsat från all våde
Ditt barn till kropp och själ

 
13. Bröllopsmarsch & Låt till Far 
Bröllopsmarsch efter Sofia Sunde & Elna Fontell, Helsingfors, Finland
Låt till Far av Pers Erik Olsson, Östbjörka, Dalarna

Jag bjuder er alla en skål till att dricka
En avskedets skål för vart brinnande hjärta
För nöjen och gamman vi njutit tillsammans
I ungdomens vår

Min ungdom jag måste förlora i striden
Men vad jag förlorar jag vinner med tiden
Vad jag nu hinner, vad nöjen jag vinner
Det roar mig bäst

Adjö vänner alla, jag döljer min smärta
Jag tackar nu eder av brinnande hjärta
Nöjen och heder jag njutit av eder
I flyktiga år


14. Vaggvisor
Stackârs den sôm ä litn efter Anna Sjöbom, Enviken, Dalarna - sjungen av faster Fjerdmans Anna Ersdotter född år 1837
Ti li luten efter Sigrid Andersdotter, Hulteberg, Eda socken, Värmland, inspelad av Einar Övergaard
Bissen dussen efter Emma Pettersson, Lärbo, Gotland
Sov mitt barn efter Daniel Steinsland, Valle, Norge 

Stackârs den sôm ä litn å snäll å går imella gålan
Hännôr å föttôr ä fullä mä snö, å ögän stå fullô mä tårôr
Shas i vrå kattn ä grå, gôssan ä små dôm skä sôvâ
Shas i vrå kattn ä grå, gôssan ä små dôm skä sôvâ

Ti li luten
Hosadan lever guten?
Guten lever så - han ligger å speler i fingera små
Jag har förfall, jag får inte gå vall
Jag går på gäle å harver
Ta 'tå dig skonna å mjölka konna' 
Ge den lille dricke
Å vädre blåser å björka går
Den lille söver i lulla si

Bissen dussen litet barn
Mamma kommer snart in
Far han går på långe bro
Köper barnet nya skor
Nya skor med spännen
Så sover barnet länge


15. Lockrop efter Hägermor
Efter Hägermor, Gimsbärke, Dalarna

OM SWEDISH FOLK SONGS
IRMELIN
Karin Ericsson Back - Eva Rune - Maria Misgeld

De träd som med starka rötter stadigt i jorden stå, låter lätt sina grenar snudda vid omvärlden. De kan med bladen insupa all den kraft som finns bortom rötternas räckhåll. Välkommen att följa med oss på stigen till sångkällorna i bergen och de djupa dalarna. Uråldriga visor slår ut och färgas av människors möten genom tiden.

Alla arrangemang är gjorda av Irmelin
Producerad av Irmelin
Inspelad och mixad vid Kingside Studio, Marielund av Otto Wellton i maj och oktober 2015
Mastrad av Stockholm Mastering
Grafisk design av Karin Enberg
Foto av Maja Kristin Nylander
Konvoluttexter av Irmelin
Speciellt tack till våra familjer och inspirationskällor. Tack till Linda Schenck för hjälp med översättning och till Anna-Karin Jobs för lån av vackra armband och vantar.
Till minne av Klaus Misgeld

North Sea Stories


1. Det finns en tid för allt 
Musik: Eva Rune 
Översättning och textbearbetning: Eva Rune
Traditionell bröllopssång/dans från Färöarna

Det finns en tid för allt
Och en är tiden att dansa
Så lys, lys vart hjärta, lys
Det går en ström av glädje
Som löser upp tyngden
Och rosor ska slå ut på tistlar


2. Gammelkäring 
Trad efter Hanne Kjersti Yndestad, Norge

Har du sitt någon gammelkäring 
Hon gick i gårdom och karda ull 
Å har du sitt´ na så lyss´n in´t på na 
För hon har lomma full å tala tull


3. The Sound of a Tear Not Cried 
Trad efter Karine Polwart, Skottland

Two men came to your ha' door 
And you did not let them in 
And you did not care 
What had brought them there 
They were bones covered ower wi' skin 

And when you looked again
They were five and ten 
All sighing a sorrowful sound 
Did you hear the knell 
Of the warning bell 
Or the howl of a hunting hound 

As the night's grew long 
Did you hear the throng 
Roar like a ralliach tide 
Through the rising flood 
Did you hear your own blood 
Or the sound of a tear not cried 

They will wait no more at your ha' door 
For their waiting days are done 
And there's no lock nor key 
That can hold back the sea 
There's no chains on the rising sun


4. Follow the Heron 
Text och musik: Karine Polwart

The back of the winter is broken 
And light lingers long by the door 
And the seeds of the summer have spoken 
In gowans that bloom on the shore 

By night and day we'll sport and we'll play 
And delight as the dawn dances over the bay 
Sleep blows the breath of the morning away 
And we follow the heron home 

In darkness we cradled our sorrow 
And stoked all our fires with fear 
Now these bones that lie empty and hollow 
Are ready for gladness to cheer 

Long may you sing of the salmon 
And the snow-scented sounds of your home 
While the north wind delivers its sermon 
Of ice and salt water and stone 


5. En sjömans begravning
Text: Maria Misgeld, inspirerat av en engelsk sjömansvisa
Musik: Susanne Rosenberg/Maria Misgeld 
Tha Thide: Trad efter Angus Kenneth Maciver, The Western Isles, Skottland

Sakta över mörkblå våg 
Min älskade jag saknar 
Glider skeppets svarta skrov 
För rosen och min blomma 

Och ur österns purpur famn 
Bryter dagens gryning fram 

Ej en viskning hörs ombord 
Endast tårars stilla flod 

Kistan gjord av segelduk 
Upp på gammalt sjömansbruk 

Varken lilja eller lav 
Pryder denna sjömansgrav 

Slumra tryggt i havets fång 
Under tunga vågors gång 

För din brud vi allt talar om 
Om vi komma hem någon gång


 6. Da hömin
Trad från Shetland 
Översättning och engelsk text: Karin Ericsson Back

Darling, now the day is ending 
Evening comes and sleep does too 
Home to their nests little birds are flying 
Finding their mothers, just like you 
All the flowers in the meadow 
Falls asleep 'til morning dawn 
Close your eyes and let the shadows 
Lull you to sleep and get you warm

Hijarta no he´ts dagalee-an 
Saft faas da hömin over da ling 
Heim til dir nests da ba-i-rds is fleein
De-ir burds ta ghedder o-under wing 
Aa da bonni flours is sleepin 
Aa da lams is böld an warm 
Poorie on da yorn is peepin 
Peepin til du will close da wharm

You will hear and learn the good things 
Every day will be your wealth 
I will try to spread my wings and 
Give you strenght and give you health 
All the flowers in the meadow 
Falls asleep 'til morning dawn 
Close your eyes and let the shadows 
Lull you to sleep and get you warm


Bis bis by-o, bis bis by-o 
Bis bis by-o, bis bis bye


7. Ack jag som många andra 
Trad efter Karl Viktor Bondesson från Vessige, Halland, Sverige, 1884

Ack jag som många andra på havet vandra må 
Så långt ifrån min hemort på oceanen blå 
Bland främmande nationer jag söka skall mitt bröd 
Förutan nåra vänner som tröstar i min nöd 

I sällskap har jag varit bland engelskmänner här 
Å afrikanska sjömän som jämt mitt sällskap är 
Därtill med spaniorer, portgisare och så 
Ja alla slags nationer under himmelen den blå 

När jag från hemmet reste en vän jag hade kär 
Å henne i mitt hjärta för varje dag jag bär 
När stomarna de tjuta och sjön mot skeppet slå 
Min tanke då till vännen och kära hemmet går 

På resa till ostindien från engeland vi gick 
Då brev ifrån min broder på samma dag jag fick 
Han sade goda broder jag dig berättta kan 
Att flickan din har tagit en annan fästemann 

Jag kan ej rätt beskriva hur ledsen jag då blev 
Jag tänkte på de orden som bror min till mig skrev 
Jag läste alla breven som jag från henne fått 
Där tydligt stodo orden, du har mitt hjärta nått 

Hur skall jag nu mig trösta det vet allena Gud 
När jorden börjar grönska då vill jag sen gå ut 
På oceanen blå, på naturens stolta fält 
Min lått är så utfallen min Gud har så beställt 

Nu har jag så beslutit i denna vinterns tid 
Att aldrig skall en flicka numera narra mig 
Ty flickors kärlek varar, ja blott en månads tid 
Och är man längre borta så har det ändrat sig 

Nu har jag så beslutit i denna vinterns dar 
Och därför tar jag hyra till Göteborg jag far 
Ty jag vill en gång skåda och se min kära mor 
Därtill min kära fader min syster och min bror


8. Så mörk är ej natt 
Text: Lina Sandell 
Textbearbetning: Maria Misgeld 
Musik: Trad Norge
Melodin finns publicerad i "Solørmusikken" av Atle Lien Jenssen

Så mörk er ej natt så hård är ej nöd 
Att bönen ej hjälpa förmår 
Mitt liv är ett liv i mörker och död 
Det är samma i dag som i går 
Se dagen är när, om stundom hon synes långt borta 

Hon lyser mig genom dödskuggans dal 
Och säll är hon bliven för mig 
En levande väg till himmelens sal 
En källa av sanningen rik
Se dagen är när om stundom hon synes långt borta 

Väl går det emot och tro vad jag ser 
Visst kostar det möda och strid 
Men ljuset som bar min eviga väg 
Är också i stormen min frid 
Se dagen är när om stundom hon synes långt borta 

Och snart får jag se min vän som hon är 
Då sjunger en gladare sång 
När frigjord från allt som tynger mig här
Jag står för dess anlet en gång 
Och då är hon när och synes ej längre borta 
Ja då är hon när och synes ej längre borta


9. Écoutez 
Trad efter Ben Benoit, de Tracadie, Acadie, Kanada

Sakta över mörkgrönt vatten synes briggen gå sin gång
Blott en man som synes stå vid rodret 
Vakar nordanvindens sång
Himlen purpras vid sin västra rand
Vaka tappre man, du når ej mera strand

Plötsligt kommer stormen, briggen kränger våldsamt av och an
Hon förstoras fruktansvärda vågen
Och på däck är alle man
Främst av alla synes kaptenen stå
Kommenderar hurtigt: skynden upp nu att beslå

En man i tågen klänger, till mastens topp han når
Ett rop i rymden tränger, farväl, jag förlorad går
Blott en krängning och han störtar ner
Krossades mot däck och han reser sig ej mer

Nästa dag är lugnt och stilla, brigger ridit stormen ut
Elementen ha gjort skeppet illa, och en sjöman kämpat ut
Du som slumrar i din enkla skrud
Hälsning för jag till din unga brud


10. The Moving On Song 
Text och musik: Ewan MacColl, trad efter Sheila Stewart, Skottland

Born in the middle of the afternoon 
In a horse-drawn wagon by the old A5 
The big twelve wheeler shooke my bed 
You can't stop here the policeman said 
You better get born ´n someplace else 
So move along, get along, move along, get along
Go, move, shift 

Born at the tatie lifting time 
In an old bowtent in a tatie field 
The farmer said, your work's all done 
It's time that you were moving on 
You better get born ´n someplace else 
So move along, get along, move along, get along
Go, move, shift 

Born in a wagon on a building site 
Where the ground was rutted by the trailer's wheels 
The local people said to me
You'll lower the price of property 
You better get born ´n someplace else 
So move along, get along, move along, get along
Go, move, shift 

Wintersky was hung with stars 
And one shone brighter than the rest 
No wise men came bearing gifts 
Instead the order came to shift 
You better get born ´n someplace else 
So move along, get along, move along, get along
Go, move, shift


11. Ingen fågel flyger så högt 
Trad efter Eli Storbekken, Norge
Översättning och textbearbetning: Karin Ericsson Back

Ingen fågel flyger så högt 
Som svalorna med sina ungar 
Och ormen stinger ej så hårt 
Som mannens falska tunga


12. The Death of Queen Jane 
Trad efter Karine Polwart, Skottland

Queen Jane lay in labour full six days or more
Till the women grew weary and the midwives gave o'er
They sent for King Henry to come with great speed 
To be with Queen Jane in her hour of need 

King Henry came to her and sat by her bedside 
Saying what ails thee my Jeannie, what ails thee my bride?
O Henry O Henry do this one thing for me 
Rip open my right side and find my baby

O Jeannie, O Jeannie that never will do 
It would lease thy sweet life and thy young baby too
She wept and she wailed and she fell into a swoon 
They opened her right side and her baby was found 

Well the baby was christened the very next day 
While his poor dead mother a mouldering lay 
Six men went before her and four more travelled on 
While loyal King Henry stood mourning alone 

He wept and he wailed until he was sore 
Saying the flower of all England will flourish no more
He sat by the river with his head in his hands 
Saying my merry England, is a sorrow full land


13. Minnie of Shirva's Cradle Song 
Trad Shetlandsöarna 
Översättning och textbearbetning vers 2-4: Karin Ericsson Back 
Arr: Craig Morgan Robson/Irmelin

The boat comes in and it goes away 
It hives the sails and off she geh 
Hush a baa baa, don't you fear 
Nothing will happen while mama's near 

The sheep they baa and the craas they cray 
They flap their wings and they fly away 
Hush a baa baa, my little flee 
Old Dad will be coming with shalls to thee 

The skylark lifts and he sings to you 
The winter comes with the cold and blue 
Hush a baa baa, my little poor 
Lang Willie is looking behind the door 

The mares they sleep and the kye comes home 
Almighty father; giv eus hope 
Hush a baa baa, my little thing 
He cover us all with his holy wing 

The boat comes in and it goes away 
It hives the sails and off she geh 
Hush a baa baa, don't you fear 
Nothing will happen while mama's near


14. Awkward Annie 
Text och musik: Kate Rusby

I gave to you a hen
You gave it back again
Without it's eggs, my Annie
I gave to you a hare
You really didn't care
Now it has no legs, my Annie

Oh Annie let me in
I will fly, I will swim 
I will die if you don't come near me
Oh no, don't you say so
You are my dear, my Annie 

I gave to you a dog
You threw for it a log
Now it won't come back, my Annie
I gave to you a pig
Though it wasn't very big
Now the meats all black, my Annie


I gave to you a cow
You really don't know how
But it flew away, my Annie
I gave to you a horse
I'm a silly fool of course
For you rode away, my Annie

I gave to you my heart
You tore it all apart
When you rode away, My Annie


15. Vi styrde utöver Atlanten
Traditionellt sjungen ombord på skeppet "Richelieu", Strömstad 1903
Transkriberad av Sigurd Sternvall, Stockholm
Trallad melodi: "The two sisters", trad Irland
Sjömansrop: Trad, transkriberad av Sigurd Sternvall, Stockholm

Klart att vända! 
Alle man till sin ända 
Kocken till focken 
Och gubben till rors! 
Hard i läää! 

Klart att vända! 
En djäkel i var ända 
Kocken i fockskot 
Ror i barlasten 
Opp å ned på stormasten! 
Hard i läää! 

Vi styrde utöver Atlanten
Pull home 
Med ett skepp som var hemma ej långt härifrån 
Hala hem, hala hem, hala hem å belägg 

Ho va fin ho var grann var enaste man
Pull home 
Satte segel i topp och på länsande lopp stack vi ut 
Hala hem, hala hem, hala hem å belägg 

Caliå var vår hamn, dit vi gå
Pull home
Som en lus på en kärad näver å hå 
Hala hem, hala hem, hala hem å belägg

Provianten den tröt men skepparen skröt
Pull home 
Så vi dreja till remmen båd svalt å frös 
Hala hem, hala hem, hala hem å belägg


OM NORTH SEA STORIES:
IRMELIN
Karin Ericsson Back - Eva Rune - Maria Misgeld

Vi har på detta album samlat in historier från länderna i och omkring Nordsjön. Vi får kunskap om äldre tiders levnadssätt och kan därigenom förmedla historier som går att applicera på samhället idag. Den naturligt fysiska kontakten som fanns mellan länder via sjöfart finns inte på samma sätt i idag – då var det vanligt att sjöfararna bytte musik med varandra och tog den med sig hem. På så sätt berikades och utvecklades respektive länders folkmusik. Vi inspireras av andra kulturers sånger och berättar historierna på vårt sätt i dag. Historierna seglar vidare men vi glömmer de inte.. 
/IRMELIN

Alla arrangemang av IRMELIN förutom Minne of Shirva´s Cradle Song som är arrangerad av
Craig Morgan Robson/IRMELIN 

Producerad av IRMELIN
Inspelad av Petter Ericsson, Studio Epidemin 
Mixad och mastrad av Johannes Lundberg, Studio Epidemin 
Fotografier av Sarah Lycksten 
Grafisk design av Cecilia Österholm 
Konvoluttexter av IRMELIN 
Engelsk översättning av konvoluttexter av Emma Reid
Till alla er som gjort denna skivproduktion möjligt - vårt varmaste tack.
Ett speciellt tack till våra familjer: utan er - ingenting...
 

Gyldene Freden


1. Visa i vinden 
Text och musik: Cornelis Vreeswijk 
Textbearbetning: Karin Ericsson Back
©Multitone AB/Warner/Chappell Music Scand AB

Jag sjunger en visa i vinden och hoppas att vinden för, 
min sköna, den visan mot kinden och i hennes öra strör. 
Och hennes hjärta rör. 

Jag varit i länder många och ej varit i många fler. 
Nog skulle jag sluta gånga om du mig därom ber 
och kärligt på mig ser. 

Men önska mig lycka på färden när jag nu ifrån dig drar. 
Och orsaken älskade är den;jag kan ej stanna kvar 
där jag ej din kärlek har. 

Jag sjunger en visa i blåsten, jag sjunger en visa i storm. 
Mitt hjärta är som en gråsten, mitt hjärta har mist sin 
form och min smärta är enorm. 

Men hör på min marsch under månen, den gungar i 
stadig moll. 
Den passar ej på grammofonen, den handlar om dig ditt troll 
- att ditt hjärta är ett såll.


2. När solen tänder sina strålar 
Trad fr Gotland/Sörmland
Textbearbetning: Karin Ericsson Back

När solen tänder sina strålar, 
med ömhet tänker jag på dig. 
När aftonsolens glans sig målar 
är blott min tanke städs hos dig.

Om än din mamma skulle mig förneka 
att bli ett äkta par med dig. 
Vår kärlek kan hon aldrig neka 
om än hon nekar mig din hand. 

Du var den förste som jag älskat, 
för alltid håller jag dig kär. 
För din skull är mitt hjärta fängslat 
och din bild uti mitt bröst jag bär. 

Nu reser jag till fjärran länder, 
adjö, adjö min vän med dig. 
Och räck mig ej den falska handen 
för min trogna har jag givit dig. 

När solen tänder sina strålar, 
med ömhet tänker jag på dig. 
När aftonsolens glans sig målar 
är blott min tanke städs hos dig.


3. Signatur Karlsson – Evig Vår & Helga Andersson
Text och musik: Olle Adolphson (Manus)
Gästartist: Peter Carlsson

Det var när sommarnatten kom 
med doft från skog och mark. 
Då såg jag dig en enda gång 
i Västerviks folkets park. 
Du var det vackraste jag sett 
och hade ljusröd kjol. 
Din hud var brun ditt hår var slätt 
och långt och blekt av sol. 
Jag ödde bort den bästa chans 
som livet nånsin ger. 
Vi dansade en enda dans 
sen såg jag dig aldrig mer. 

Jag undrar om du minns mig än 
och hur du har det nu. 
Det var ju ganska längesen 
om sommaren -67.
Du blev väl säkert någons fru 
och hoppas det gick bra. 
Men kanske går du ensam nu 
och har det liksom jag. 
Och om du detta läsa får 
och du vill träffa mig, 
så skriv till Karlsson - evig vår 
och vet att jag väntar dig. 

Jag läst din efterlysning nu 
min återfunne vän. 
Jag fattar att det var just du 
jag såg för så längesen. 
Du anar ej vad det var trist 
när du försvann sådär.

När jag gick hem till mig till sist 
så grät jag och var kär. 
Jag sökte dig varenda gång 
så länge sommarn fanns. 
Du var så glad, så smärt och lång 
men jag såg dig ingenstans. 

Jag bor här i Skellefteå 
och har det som jag kan. 
Sen fick jag mina ungar två 
men fick aldrig någon man. 
De bilder som jag skickat dig 
behåll dem, kära du. 
De föreställer båda mig 
så här ser jag ut nu. 
Jag heter Helga Andersson 
jag väntar natt och dag. 
Kom Karlsson, ta mig härifrån. 
Kom Karlsson och gör mig glad!


4. Förglöm mig ej 
Trad efter Aasti Nisi från Telemark, Norge 
Översättning och textbearbetning: Maria Misgeld 

Förglöm mig ej när lyckan till dig kommer. 
Förglöm mig ej när sorgen tynger dig. 
Förglöm mig ej när jag i graven vilar. 
Förglöm mig ej, jag glömmer aldrig dig.

Här är min hand, här är mitt unga hjärta. 
Här är ett blomsterfång jag plockat dig. 
Är du trött och tunger utav smärta 
tänk då på mig, jag glömmer aldrig dig. 

Varför bad du om mitt unga hjärta, 
varför bad du mig att älska dig? 
Varför var din kärlek inte evig, 
varför var du så otrogen mot mig? 

Farväl min vän, farväl min ungdoms glädje, 
farväl du käraste jag har på jord. 
Det var med dig jag tänkte mig att leva, 
det var med dig jag tänkte mig att bo. 

Förglöm mig ej när lyckan till dig kommer. 
Förglöm mig ej när sorgen tynger dig. 
Förglöm mig ej när jag i graven vilar. 
Förglöm mig ej, jag glömmer aldrig dig.


5. Bergslags Ersson 
Text och musik: Peter Carlsson (Manus)

Jag minns den kvällen han kom in, med snöstorm i vårt hus. 
Trasig rock och slitna skor och rem med brännvinskrus. 
Han sträckte fram en skitig hand och sa: 
Jag vill ej vara till besvär, men en natt som nu, 
att få hålla sig varm är det enda jag begär. 
Är det enda jag begär.

Han slog sig ned i brasans sken och sa med lågmäld röst: 
Lyssna ska ni få höra varför brännvin har blivit min tröst. 
I arton år jag slitit har med spett bland grus och sten, 
men vad berget tar, det ligger kvar, det får man aldrig igen. 
Det får man aldrig igen. 

En natt som nu när vinden ven vi for ned i djupan schakt. 
Det var fem av oss som var här från by och en från annan trakt. 
Vi var gruvkarlar som högg i berg och som alltid höll ihop. 
Till deras minne dricker jag och höjer så mitt stop. 
Och höjer så mitt stop. 

En skål för er som ej finns mer, ni vänner nedi där. 
En skål för dig och en för mig, Bergslags Ersson var här en gång. 
Bergslags Ersson var här. 

Först var det som ett smågrusregn och sen kom större sten. 
När vattnet steg vi stod och teg och tänkte på våra hem. 
Då skalv det till och det kom ned en fyra, fem kubik. 
Vi grävde och vi hackade, vi bad till Gud och skrek. 
Vi bad till Gud och skrek. 

För berget har en bundsförvant och han bor i gruvans djup. 
Han slog med all sin djävlighet när jag en glugg fick upp. 
Jag hann knappt ut från helvetet innan allting rasade ned. 
Jag svor en ed: Till det berg jag kommer aldrig mer.
Jag kommer aldrig mer. 

Och många år nu svunnit har och många glas jag tömt. 
Men natten mina vänner dog, den har jag aldrig glömt. 
Och varje gång när stormen yr och sliter i mitt skinn, 
jag röster hör från dessa män som inuti har ringt. 
Som inuti har ringt. 
En skål för er som ej finns mer, ni vänner nedi där. 
En skål för dig och en för mig, Bergslags Ersson var här en gång. 
Bergslags Ersson var här.


6. Min älskling du är som en ros 
Text och musik: Evert Taube
©Warner/Chappell Music Scandinavia AB

Min älskling du är som en ros - en nyutsprungen skär. 
Som den ljuvaste musik, min älskade, du är. 
Så underbar är du min vän och ser så vacker ut 
och älska dig det ska jag än när havet sinat ut. 

När hela havet sinat ut och bergen smälts till glöd. 
Ja älska dig det ska jag än när jorden ligger död. 

Min älskling du är som en ros - en nyutsprungen skär. 
Ja som den ljuvaste musik, min älskade, du är.


7. Nu mörknar min väg 
Text: DanAndersson 
Musik: Nisse Munck (Manus) 
Vals ef Hans Brimi, Norge

Nu mörknar min väg och mitt dagsverk är gjort. 
Mitt hjärta är trött, min säd har jag sått. 
Som en tiggare står jag o Gud vid din port 
och blodrosor växa på stigen jag gått.


8. Drick ur ditt glas 
Text och musik: Carl Michael Bellman 
Textbearbetning: Malin Foxdal

Drick ur ditt glas, se döden på dig väntar, 
slipar sitt svärd, och vid din tröskel står. 
Bliv ej förskräckt, han blott på gravdörr ́n gläntar, 
slår den igen, kanske än på ett år. 
Movitz, din lungsot den drar dig i graven - 
knäpp nu oktaven. 
Stäm dina strängar, sjung om livets vår. 

Utur hans kärl din död i droppar flutit 
helt oförmärkt med löje, sång och ro. 
Ja detta glas bedrövligt inneslutit 
glödande maskar, vill du Movitz tro. 
Allt är förtärt, dina ögon de rinna - 
tarmarna brinna. 
Orkar du ropa än gutår? 

Nå så gutår! Dig Bacchus avsked bjuder, 
från Fröjas tron du sista vinken får. 
Ömt till dess lov det lilla blodet sjuder, 
som nu med våld ur dina ådror går. 
Sjung, läs och glöm, begråt nu din aska - 
län mig din flaska. 
Ännu en sup? Vill du dö? - Nej, bort detta bud 
Skål Movitz, skål! Sjung om vinets Gud.


9. Romans i moll 
Text: Einar Moberg 
Musik: Charles Wildman
©Universal/Reuter & Reuter Förlags AB

En vek romans i moll klingar underbart var jag går. 
I sången dröjer kvar allt vi drömt om svunnen vår. 
Utanför vårt fönster har sommarens rosor blommat ut 
och i moll går valsen och snart är vår unga saga slut. 
En vek romans i moll fylld av blyg och öm poesi, 
mitt hjärtas unga dröm ryms i denna melodi.


10. Avskedssång 
Avskedssång till Finnmarksskalden broder Joachim 
vid hans avresa från Göteborg en höstkväll. 
Text: Dan Andersson
Musik: Trad.
Melodibearbetning: Malin Foxdal

Broder Joachim, du reser dit där vilda aplar glöda,
och där åbrodd vissnar sakta invid hundraårig gård.
Du skall hälsa alla gamla, unga, alla levande och döda. 
Du skall hälsa sparv och trana, du skall hälsa räv och mård. 

Broder Joachim, vi sutto vid vårt mörka öl och drömde 
om de silvervita källorna vid Rökstubackens slog. 
Och vi sågo liksom syner så att stadens damm vi glömde
och det blev en kolarkoja utav Tullens svarta krog. 

Broder Joachim, du reser dit, där rönnar digna tunga,
hälsa varmt till Luossas gula halm och glesa korn. 
Hör hur Hagaparkens almar till ditt avsked sakta sjunga
och det ringer varmt till vesper ifrån Masthuggstemplets torn.

Du skall hälsa alla Paisos gula kärr och svala floder, 
du skall hälsa alla hässjor, alla flyn och vilda snår. 
Alla höns och svultna skator skall du hälsa från en broder, 
som med själen tung av minnen uti främlingslandet går. 

Men, o broder, när du sitter ibland träd som evigt sjunga, 
när du bygger dig en koja mitt i Mattnas mörka skog, 
bed för dem som staden kväver att de länge må bli unga 
och om troll och högland drömma uppå Tullens svarta krog.


11. Dansen på Sunnanö 
Text och musik: Evert Taube
©Schlagerförlaget/Lani Musik AB

Det går en dans på Sunnanö, där dansar Rönnerdal
med lilla Eva Liljebäck på pensionatets bal,
och genom fönstren strömmar in, i skärgårdsnatten sval,
en doft av syrener och jasmin i pensionatets sal.

Och lilla Evas arm är rund och fräknig hennes hy
och röd som smultron hennes mun och klänningen är ny.
- Herr Rönnerdal, det är ju ni som tar vem ni vill ha
bland alla kvinnor jorden runt, det har jag hört, haha!

- Att ta är inte min musik, nej fröken men att ge!
Jag slösar men är ändå rik så länge jag kan se.
- Vad ser ni då herr Rönnerdal, kanske min nya kjol?
- Ja den och kanske något mer! Ta hit en bra fiol.

Det går en dans på Sunnanö till Rönnerdals fiol,
där dansar vågor, dansar vind och snön som föll i fjol.
Den virvlar där, där går ett brus igenom park och sal
och sommarmorgonen står ljus och södergöken gal.

Och lilla Eva dansar ut med Fänrik Rosenberg
och inga fräknar syns på hyn så röd är hennes färg.
Men Rönnerdal är blek och skön och spelar som en gud
och svävar i en högre rymd där Eva är hans brud.


12. Supa klockan över tolv 
Fredmans sång nr 10  
Text och musik: Carl Michael Bellman 

Supa klockan över tolv, leva bland förryckta. 
Jorden är mitt kammargolv, solen är min lykta. 
Jag bryr mig om ingenting, blott att hjärnen löper kring.
Intill dess hon domnar, och jag fattig somnar. 

I min farfars gamla rock, hål uppå armbågen, 
står jag bland en lustig flock, super bara rågen. 
Tar mig ur det vackra krus, morgon-, middags-, aftonrus, 
och så blir jag röder som de äkta bröder. 

Stode salig far min opp, och hörde mig hicka, 
sade han: Min gosse, topp, vi sku brorskål dricka. 
Ja, min bror så svarte jag: Drick med mig till ljusan dag, 
sedan må du ila åter till din vila. 

Bleve jag en riker man, finge mynt i pungen, 
skulle jag till jul minsann klä mig grann som kungen. 
Köpa mig förr ́n någon tror rock och väst och nya skor. 
Och så pung i håret, och så ur på låret.

Men min strupe vill bli full, tål ej denna torken; 
guld ej annat är än mull, gubbar ta ur korken! 
Låtom oss i ro och fred svälja sista klunken ned 
och oss sedan döda i det våta röda. 

Supa klockan över tolv, leva bland förryckta. 
Jorden är mitt kammargolv, solen är min lykta. 
Jag bryr mig om ingenting, blott att hjärnen löper kring.
Intill dess hon domnar, och jag fattig somnar. 


13. En broder mer
Text: Stig Dagerman
Musik: Elise Einarsdotter (Manus)
Variant: IRMELIN

Jorden kan du inte göra om,
stilla din häftiga själ.
Endast en sak kan du göra;
en annan männsika väl.
Men detta är redan så mycket
att själva stjärnorna ler.
En hungrande männsika mindre
betyder en broder mer.


OM GYLDENE FREDEN:
IRMELIN
Karin Ericsson Back Malin Foxdal Maria Misgeld

Som så många vissångare före oss hamnade även vi på Den Gyldene Freden.
Flera av våra främsta låtskrivare har suttit här, försjunkna över stop och tallrikar och funderat på livet och kärleken. Här länkas dåtid med framtid, diktare och sångare med och folkmusik med visa. Så kliv in i vimlet, slå er ned vid ett fönsterbord och låt barndomsminnen blanda sig med nya förälskelser.
Vi är stolta över att en av våra största inspirationskällor, estradören och vistolkaren Peter Carlsson, är med och förgyller en sång och tackar även alla andra som givit ord och toner till denna produktion.
Drick ur ditt glas syster och låt oss sjunga!
//IRMELIN

Alla arrangemang av IRMELIN 
Inspelad av Jan Wibeck - SAMI, Stockholm jan-feb 2008
Mixad och mastrad av Martin von Schmalensee - Kingside mar-apr 2008
Producerad av IRMELIN
Grafisk formgivning: Lukas Råberg
Konvoluttexter: IRMELIN 
Engelsk översättning: Emma Reid & Roger Wilson
Fotografier tagna på Den Gyldene Freden av Patrik Andersson 
Styling: Johanna Hovring 

IRMELIN sänder ett varmt tack till: 
Peter för din underbara sång och musikaliska inspiration! 
Martin, Janne, Lukas, Patrik, Johanna Emma och Roger för ert konstnärliga arbete.
Agneta, Linus och Magnus på Den Gyldene Freden. 
Noa Noa och Ekovaruhuset för kläder och accessoarer. 
Pierre Ström och YTF, Elise, Olof, Mattias, Sofia, Gunnel, Anna, Sara, Mårten, Anders, Mats, Esmeralda, Lars Dylte och Scalateatern samt Teater i Haga. Våra familjer och vänner.
 

Kärligheten


1. Telegram för Lucidor 
Text och musik: Cornelis Vreeswijk 
Textbearbetning: IRMELIN

Slå råg med lie och skära 
De göre som vill och kan 
Men döden kör bondens spann 
Och vinteren hon är nära 

Och sommaren kan jag nog 
Lät bödeln sin yxa slipa 
Jag vill mig en flicka gripa 
Allt i den gröna skog 

Ty vet jag det fuller väl 
Det hon sig ej från mig vänder 
Ty haver hon varma länder 
Så har hon ensam själ 

Slå råg med lie och skära 
De göre som vill och kan 
Men döden kör bondens spann 
Och vinteren hon är nära 
Om hösten


2. Emigrant
Nu står jag på min resa, trad. efter Maria Röjås 
Vi sålde våra hemman, trad efter Börjes Samuel Hansson Lerdal, Rättvik, Dalarna
Visa från Utanmyra 

Nu står jag på min resa och skall fara 
Och Gud vet när jag kommer igen 
Farväl alla gossar så rara 
Och farväl min utvaldaste vän 
Nog kan det vara mycket svårt ändå 
När du och jag min vän skall skiljas åt 
Men det är min innerliga mening 
Att vi åter skall mötas min vän 

Vi sålde våra hemman och gav oss sedan ut 
Som fågeln här bortflyger när sommarn tagit slut 
Den kommer en gång åter när våren stiger fram 
Men vi får aldrig skåda vårt kära fosterland 

Vi tänkte att förljuva det sista livets slut 
Liksom att komma längre än Herren stakat ut 
Vi reste ifrån Sverige med något övermod 
Vi kände ej det öde för oss där ute stod 

En allmakt nu så lagat vår Gud har så beställt 
Att ogräs skall uppryckas här uppå Sveas fält 
Som bindas skall i knippor och sedan sändas ut 
Till långt avlägsna länder där högmod rotas ut


3. Lapp Nils 
Två polskor efter spelmannen och sångaren Måns Olsson från Jämtland 
Vi har som många andra inspirerats av en av de svängigaste trallarna vi hört. Tack Susanne Rosenberg för den roliga idén att sjunga polskorna samtidigt!

4. Vårt enda hem är kärleken 
Text: Pär Lagerkvist 
Musik: Ulrika Bodén 

Vårt enda hem är kärleken 
Förskingrade betryckta vi lever alla utan den 
Är träd ur marken ryckta 

Hon är vår goda stränga mor 
Som livet outgrundligt stor 
Vår sanna värld vår verklighet 
Det enda vissa som vi vet 
Allt annat är blott villa 
Kan ej vår oro stilla 

När hon är när dig livets mor 
Då värms ditt hjärta och du tror på sol och vår 
Då lever du som ej har levat intill nu 
Då är du till i världen 
I hemmet nära härden 

Då blommar det ditt släktesträd 
På jorden leva skall din säd 
Du är ej längre bara du 
Ditt väsen sig förvandlar nu 
Din stam skall sig förgrena 
Du är ej till allena 

Ljuv svävar vårens honungsdoft kring dig 
Och blommors gyllne stoft 
Av ljumma vindar trädet rörs 
Och solig hymn ifrån det hörs 
Ifrån dess ljusa grenar 
Som kärleken förenar


5. Jag ser på dina ögon 
Trad. efter Nygårds Kersti från Boda, Dalarna 
Textbearbetning: Maria Misgeld 
Maria solo

Jag ser på dina ögon du haver en annan kär 
Ack skönsta vännen lilla säg vem det då är 
Då ville jag så gärna vara redelig mot dig 
Så länge som mitt hjärta det röres uti mig 

Dina svartbruna ögon din rosenröda mun 
De hava lagt på mitt hjärta en börda så tung 
Halsbandet upp på halsen det glimmar som rödan guld 
Därföre vill jag vara lilla vännen din så huld 

En vän förutan kärlek den liknar jag vid 
Det träd utan näring som ingen frukt bär 
De är icke värdig att vara min vän 
Som tager sig en annan och lämnar mig allen 

Och när jag bliver döder och lagder upp på bår 
Ack skönsta vännen lilla om kärleken slår 
Gå först till min säng och sedan till min grav 
Vill du ej ge mig en blomma så skänk mig dock en tår


6. Kommer han till fönstret 
Trad. efter Britt Marie Swing från Delsbo, Hälsingland 
Textbearbetning: IRMELIN 

Kommer han till fönstret i kväll och knackar på 
Han kommer inte in som han gjort förr 
Och kommer han i gången så ska han där få stå 
För jag har stängt mitt fönster och min dörr 

Men skulle han ändå genom dörren komma in 
Så kommer han dock inte till min säng 
Nej jag stängt honom ute från hjärta och från sinn 
Och därför är jag skoningslös och sträng 

Men sätter han sig ändå som förr vid sängens kant 
Så ska jag till hans ord alls inte lyss 
Och om han ändå satt där till dagen det är sant 
Han skulle ej utav mig få nån kyss 

Men kysser han mig ändå så stark som han då är 
Och tar mig mot min vilja i sin famn 
Så ska jag inte säga att jag har honom kär 
Och intet är så ljuvligt som hans namn


7. Jungfrun och Båtsman 
Ballad efter skräddaren Carl Olsson från Ahlnäs, Bohuslän
Textbearbetning: IRMELIN 

Jungfrun satt i buren och sydde gull på skin 
Fram kom där en båtsman lunkandes in 
- Där spelade de där spelade de gull tärning

Och hör du lilla båtsman vad jag nu säga dig 
Har du lust att spela gulltärning med mig 

Väl har jag lust att spela gull tärning med dig 
Men jag har inget gull att sätta upp emot dig 

Och sätt du upp din silver spänta sko 
Och där emot så sätter jag min ära och min tro 

Den första gulltärningen på taffelbordet rann 
Den Sköna jungfrun tappade och lilla båtsman vann 

Den andra gulltärningen på taffelbordet rann 
Den Sköna jungfrun tappade och lilla båtsman vann 

Den tredje gulltärningen på taffelbordet rann 
Den Sköna jungfrun tappade och lilla båtsman vann 

Och hör du lilla båtsman du skynda ifrån mig 
Tre tusen daler jag giva skall till dig 

De tre tusen daler de tar jag när jag kan 
Men jag vill ha den jungfrun som jag med tärningen vann 

Och hör du lilla båtsman, du skynda ifrån mig 
Mitt halva fadersrike jag giva skall till dig 

Ditt halva faders rike det tar jag när jag kan 
Men jag vill ha den jungfrun som jag med tärningen vann

Och jungfrun gick åt kammaren och kamma upp sitt hår 
Gud tröste och gud bättre mig för giftermål jag får 

Och båtsman gick på golvet och lekte med sitt svärd 
Ja du får bättre giftermål än du nånsin vara värd 

Jag är väl ingen båtsman fast jungfrun synes så 
Jag är den skönsta kungason i Engeland mån gå 
- Där spelade de där spelade de gulltärning.


8. Kärleksvisa 
Trad. efter Ingeborg Munch, Danmark 
Översättning och textbearbetning: Karin Ericsson Back
Karin solo

Se stjärnorna på himlen blå, de paras par om par 
Så ska både du och jag spatsera här på denna väg 
Allt på vår bröllopsdag 

Kan du minnas vad du lova mig 
Den gång vi satt vid strand 
Du lova du ville vara min vän 
Men du ville bara narra mig 
Det må jag tro om dig 

För av manfolk är det ganska få 
Som har ett stadigt sinn 
En i dag och i morgon två
Och så tänker dom låt dom bara gå 
Så är ett manligt sinn 

Och du kanske tror jag firar dig 
för att du rikedom har 
Nej, rikedom lätt försvinna kan 
Men kärleken blir aldrig kall 
När den uppriktig är 

Nu är jag som de vilda får som uti skogen gå
Jag har varken far eller mor 
Eller någon vän på denna jord 
Som kan trösta med ett ord 

Så slutar jag för denna gång ty visan var ej lång 
Farväl, farväl, min lilla vän
Vi mötas nog en gång igen 
På Herrans stora dag 
Farväl, farväl, min lilla söta vän
Vi mötas väl en gång igen 
På Herrans stora dag


9. Bjärs Nicklas vals 
Trad. efter Svante Pettersson, Gotland

10. Giftasvisan 
Trad från Österbotten 
Textbearbetning: Malin Foxdal 

Att gifta mig har jag ej bråttom 
Det går ändå aldrig väl 
Lystna karlar finns det nog så gott om 
Men ingen av dom utan fel 

Tar man gammal blir han grinig 
Tar man ung så blir han lat 
Tar man rik så blir han girig 
Tar man fattig felas mat 

De är stöddiga som vetebullar 
Där de far i hatt och vagn 
Frierierna som ärter rullar 
Bli min fru till namn och gagn 
En går an för gods och pengar 
En är pank men så kavat 
Alla bjuder de varma sängar 
Sköna dagar och kostlig mat 

Nej att gifta mig har jag ej bråttom 
Det går ändå aldrig väl 
Lystna karlar finns det nog så gott om 
Men ingen av dom utan fel 
Tar man en så går en annan 
Vem går till vem går ifrån? 
Bäst det är att med alla vandra 
Då bedrar man inte nån – nej!


11. Den gråtande drängen 
Musik: trad. polska från Hälsingland
Text: Skämtvisa från Jämtland 
Melodin och texten är sammansatt av Gunnel Mauritzson
Textbearbetning: IRMELIN 

Drängen han satt i trappan och grät 
Och grät gjorde han så svåra 
Pigan hon frågade honom då vad honom fattas månde 
Ack om jag finge ligga i din säng
Ligga i sängen din 
Ja ligg i min säng du stackars dräng 
Men gråt sedan aldrig mer 

Drängen han låg i sängen och grät 
Och grät gjorde han så svåra 
Pigan hon svarade honom då 
Vad honom fattas månde 
Ack om jag finge ligga på din arm
Ligga på armen din 
Ja ligg på min arm du stackars dräng
Men gråt sedan aldrig mer 

Drängen han låg på armen och grät 
Och grät gjorde han så svåra 
Pigan hon frågade honom då
Vad honom fattas månde 
Ack om jag finge ta på din jeit
Ta dig på jeiten din 
Ja ta på min jeit du stackars dräng 
Men gråt sedan aldrig mer 

Drängen han tog på jeiten och grät 
Och grät gjorde han så svåra 
Pigan hon frågade honom då
Vad honom fattas månde 
Ack om jag finge ta på din mus
Ta dig på musen din 
Ja ta på min mus du stackars dräng
Men gråt sedan aldrig mer

Drängen han tog på musen och grät
Och grät gjorde han så svåra 
Pigan hon frågade honom då 
Vad honom fattas månde 
Ack om jag finge... 
Ja visst att du finge... 
Ja varför inte...


12. Som stjärnan 
Trad. från Östergötland
Lockrop över Mysingen av IRMELIN

Som stjärnan upp på himlen klar 
Hon längtar till sitt rum var dag 
Så längtar jag till dig min lilla vän 
Var timma och var stund 
Var timma är som en månad lång 
En månad som ett år 
Så längtar jag till dig min lilla vän 
Fast jag dig aldrig får


13. En midsommarafton 
Trad. efter Dansar Edvard Jonsson från Malung, Dalarna 
Textbearbetning: Malin Foxdal 
Malin solo

En midsommarafton den aldrig jag förglömmer 
Om än jag bleve gammal som mossa på träd 
För när jag står och ser hur vattnet drar förbi 
Jag tycker jag hör lilla vännen han ropar däruti 

Där smidde dem krokar 
Där drogo dem notar 
Men allt tycks vara förgäves att återfå sin vän


14. Sörj icke gråt icke 
Musik: trad. vaggvisa från Hallingdal, Norge 
Melodibearbetning: Gunnlaug Lien Myhr 
Originaltext: Ottar Grönvik 
Översättning/textbearbetning: Maria Misgeld 

Sörj icke gråt icke vännen min 
Gråter du hjärtat ditt djupt ned i jorden 
Ler du så lyftes du högt mot solen 
Lätt som en bölja på vida vatten 

Sörj icke gråt icke vännen min 
Din gråt är som regntunga skyar mot jorden 
Skrattet ditt glittrar som sommar solen 
Blänker som böljan på vida vatten 

Sörj icke gråt icke vännen min 
Du skall få leva så säll på jorden 
Skratta och sjunga mot sommarsolen 
Dansa som böljan på vilda vatten


15. Å du vet 
Trad visa efter Margit Tveiten Vinje från Telemark och 
"Kivle møyane", gangar efter Hanne Kjersti Yndestad
Svensk text: IRMELIN 

Å du vet att du kan och du vet att du får 
Dricka skålen med bruden innan hon går 

Å du vet att du kan och du vet att du må 
Dansa bruddans när bruden har gullkrona på 

Å du vet att du kan och du vet det så väl 
Dansa halling med bruden medan bröllopet är 

Men nu reser jag hem och nu tar jag farväl 
Det finns ingen som dansat som jag här i kväll


16. Kvällen stundar 
Trad. bröllopskväde efter Dansar Edward Jonsson från Malung, Dalarna 

Kvällen stundar och solen går neder 
Och vårt nöje skall slutas i dag 
Aldrig stundar för oss eller eder 
En sån säll eller nöjsammer dag


OM KÄRLIGHETEN:
IRMELIN
Karin Ericsson Back Malin Foxdal Maria Misgeld

Tre sångerskor möts i den vokala folkmusiktraditionen. 
Visor och låtar från Norden med svärta, must och sirlighet, i personliga arrangemang med improvisation och solistiskt uttryck.

 "Unga raka röster glittrar och borrar sig in i ditt hjärta.
Starka kvinnor som strävat i alla tider
tidlöst sjunger
om kärleken och livets villkor.
Melodier ståndaktigt självsäkra."
Gunnel Mauritzson

Alla arrangemang av IRMELIN
Inspelad av Gunnar Misgeld i oktober 2005 på Yxlö, Stockholms skärgård
Mixad av Gunnar Misgeld & IRMELIN
Mastrad av Gunnar Misgeld
Producerad av IRMELIN & Gunnar Misgeld
Grafisk form: Lukas Råberg
Foto: Marcus Råberg
Konvoluttexter: IRMELIN
Engelsk översättning: Emma Reid
Stylist: Karin Olebjörk
Hår & Smink: Helena Andersson

Tack till:
Våra nära och kära och våra aldrig sinande inspirationskällor
Sparbanksstiftelsen i Stockholm
Ulrika Gunnarsson på Svenskt Visarkiv, Marcus, Olof, Mattias, Hugo & Margot, Eric & Kerstin, Ingrid & Gunnar, Lukas, Emma, Gunnel, Karin, Helena, Hady, Noa Noa för kläder och alla andra som hjälpt till att göra denna skiva möjlig.