North Sea Stories

1. Det finns en tid för allt
Everything has its Time
Music: Eva Rune
Translation and lyrics reworking: Eva Rune
Traditional wedding dance song from the Faroe Islands

 

Det finns en tid för allt
Och en är tiden att dansa
Så lys, lys vart hjärta, lys
Det går en ström av glädje
Som löser upp tyngden
Och rosor ska slå ut på tistlar

2. Gammelkäring
Dear Old Lady
In the tradition of Hanne Kjersti Yndestad, Norway

 

Har du sitt någon gammelkäring
Hon gick i gårdom och karda ull
Å har du sitt´ na så lyss´n in´t på na
För hon har lomma full å tala tull

3. The Sound of a Tear Not Cried
In the tradition of Karine Polwart, Scotland


Two men came to your ha' door
And you did not let them in
And you did not care
What had brought them there
They were bones covered ower wi' skin

And when you looked again
They were five and ten
All sighing a sorrowful sound
Did you hear the knell
Of the warning bell
Or the howl of a hunting hound

As the night's grew long
Did you hear the throng
Roar like a ralliach tide
Through the rising flood
Did you hear your own blood
Or the sound of a tear not cried

They will wait no more at your ha' door
For their waiting days are done
And there's no lock nor key
That can hold back the sea
There's no chains on the rising sun

4. Follow the Heron
Lyrics and music: Karine Polwart

 

The back of the winter is broken
And light lingers long by the door
And the seeds of the summer have spoken
In gowans that bloom on the shore
By night and day we'll sport and we'll play
And delight as the dawn dances over the bay
Sleep blows the breath of the morning away
And we follow the heron home

In darkness we cradled our sorrow
And stoked all our fires with fear
Now these bones that lie empty and hollow
Are ready for gladness to cheer

 

Long may you sing of the salmon
And the snow-scented sounds of your home
While the north wind delivers its sermon
Of ice and salt water and stone

5. En sjömans begravning
A Sailor's Funeral
Lyrics: Maria Misgeld, inspired by an English sailor song
Music: Susanne Rosenberg/Maria Misgeld
Tha Thide: In the tradition of Angus Kenneth Maciver, The Western Isles, Scotland

 

Sakta över mörkblå våg
Min älskade jag saknar
Glider skeppets svarta skrov
För rosen och min blomma

 

Och ur österns purpur famn
Bryter dagens gryning fram

 

Ej en viskning hörs ombord
Endast tårars stilla flod

 

Kistan gjord av segelduk
Upp på gammalt sjömansbruk

 

Varken lilja eller lav
Pryder denna sjömansgrav

 

Slumra tryggt i havets fång
Under tunga vågors gång

 

För din brud vi allt talar om
Om vi komma hem någon gång

6. Da hömin
The Evening Twilight
Traditional, Shetland
Translation and lyrics reworking: Karin Ericsson Back

 

Darling, now the day is ending
Evening comes and sleep does too
Home to their nests little birds are flying
Finding their mothers, just like you
All the flowers in the meadow
Falls asleep 'til morning dawn
Close your eyes and let the shadows
Lull you to sleep and get you warm

 

Hijarta no he´ts dagalee-an
Saft faas da hömin over da ling
Heim til dir nests da ba-i-rds is fleein
De-ir burds ta ghedder o-under wing
Aa da bonni flours is sleepin
Aa da lams is böld an warm
Poorie on da yorn is peepin
Peepin til du will close da wharm

 

You will hear and learn the good things
Every day will be your wealth
I will try to spread my wings and
Give you strenght and give you health
All the flowers in the meadow
Falls asleep 'til morning dawn
Close your eyes and let the shadows
Lull you to sleep and get you warm

 

Bis bis by-o, bis bis by-o
Bis bis by-o, bis bis bye

7. Ack jag som många andra
I, Like Many Another
In the tradition of Karl Viktor Bondesson from Vessige, Halland, Sweden, 1884

 

Ack jag som många andra på havet vandra må
Så långt ifrån min hemort på oceanen blå
Bland främmande nationer jag söka skall mitt bröd
Förutan nåra vänner som tröstar i min nöd

 

I sällskap har jag varit bland engelskmänner här
Å afrikanska sjömän som jämt mitt sällskap är
Därtill med spaniorer, portgisare och så
Ja alla slags nationer under himmelen den blå

 

När jag från hemmet reste en vän jag hade kär
Å henne i mitt hjärta för varje dag jag bär
När stomarna de tjuta och sjön mot skeppet slå
Min tanke då till vännen och kära hemmet går

 

På resa till ostindien från engeland vi gick
Då brev ifrån min broder på samma dag jag fick
Han sade goda broder jag dig berättta kan
Att flickan din har tagit en annan fästemann

 

Jag kan ej rätt beskriva hur ledsen jag då blev
Jag tänkte på de orden som bror min till mig skrev
Jag läste alla breven som jag från henne fått

Där tydligt stodo orden, du har mitt hjärta nått

 

Hur skall jag nu mig trösta det vet allena Gud
När jorden börjar grönska då vill jag sen gå ut
På oceanen blå, på naturens stolta fält
Min lått är så utfallen min Gud har så beställt

 

Nu har jag så beslutit i denna vinterns tid
Att aldrig skall en flicka numera narra mig
Ty flickors kärlek varar, ja blott en månads tid
Och är man längre borta så har det ändrat sig

 

Nu har jag så beslutit i denna vinterns dar
Och därför tar jag hyra till Göteborg jag far
Ty jag vill en gång skåda och se min kära mor
Därtill min kära fader min syster och min bror

8. Så mörk är ej natt
The Night is not so Dark
Lyrics: Lina Sandell
Lyrics reworking: Maria Misgeld
Music: Traditional, Norway.
The melody is published in "Solørmusikken" by Atle Lien Jenssen

 

Så mörk er ej natt så hård är ej nöd
Att bönen ej hjälpa förmår
Mitt liv är ett liv i mörker och död
Det är samma i dag som i går
Se dagen är när, om stundom hon synes långt borta

 

Hon lyser mig genom dödskuggans dal
Och säll är hon bliven för mig
En levande väg till himmelens sal
En källa av sanningen rik
Se dagen är när om stundom hon synes långt borta

 

Väl går det emot och tro vad jag ser
Visst kostar det möda och strid
Men ljuset som bar min eviga väg
Är också i stormen min frid
Se dagen är när om stundom hon synes långt borta

 

Och snart får jag se min vän som hon är
Då sjunger en gladare sång
När frigjord från allt som tynger mig här
Jag står för dess anlet en gång
Och då är hon när och synes ej längre borta
Ja då är hon när och synes ej längre borta

9. Écoutez
Listen
In the tradition of Ben Benoit, de Tracadie, Acadie, Canada

 

Sakta över mörkgrönt vatten synes briggen gå sin gång
Blott en man som synes stå vid rodret
Vakar nordanvindens sång
Himlen purpras vid sin västra rand
Vaka tappre man, du når ej mera strand

 

Plötsligt kommer stormen, briggen kränger våldsamt av och an
Hon förstoras fruktansvärda vågen
Och på däck är alle man
Främst av alla synes kaptenen stå
Kommenderar hurtigt: skynden upp nu att beslå

 

En man i tågen klänger, till mastens topp han når
Ett rop i rymden tränger, farväl, jag förlorad går
Blott en krängning och han störtar ner
Krossades mot däck och han reser sig ej mer

 

Nästa dag är lugnt och stilla, brigger ridit stormen ut
Elementen ha gjort skeppet illa, och en sjöman kämpat ut
Du som slumrar i din enkla skrud
Hälsning för jag till din unga brud

10. The Moving On Song
Lyrics and music: Ewan MacColl
In the tradition of Sheila Stewart, Scotland


Born in the middle of the afternoon
In a horse-drawn wagon by the old A5
The big twelve wheeler shooke my bed
You can't stop here the policeman said
You better get born ´n someplace else
So move along, get along, move along, get along
Go, move, shift

 

Born at the tatie lifting time
In an old bowtent in a tatie field
The farmer said, your work's all done
It's time that you were moving on
You better get born ´n someplace else
So move along, get along, move along, get along
Go, move, shift

 

Born in a wagon on a building site
Where the ground was rutted by the trailer's wheels
The local people said to me
You'll lower the price of property
You better get born ´n someplace else
So move along, get along, move along, get along
Go, move, shift

 

Wintersky was hung with stars
And one shone brighter than the rest
No wise men came bearing gifts
Instead the order came to shift
You better get born ´n someplace else
So move along, get along, move along, get along
Go, move, shift

11. Ingen fågel flyger så högt
No bird Flies so High
In the tradition of Eli Storbekken, Norway
Translation and lyrics reworking: Karin Ericsson Back


Ingen fågel flyger så högt
Som svalorna med sina ungar
Och ormen stinger ej så hårt
Som mannens falska tunga

12. The Death of Queen Jane
In the tradition of Karine Polwart, Scotland


Queen Jane lay in labour full six days or more
Till the women grew weary and the midwives gave o'er
They sent for King Henry to come with great speed
To be with Queen Jane in her hour of need

 

King Henry came to her and sat by her bedside
Saying what ails thee my Jeannie, what ails thee my bride?
O Henry O Henry do this one thing for me
Rip open my right side and find my baby

 

O Jeannie, O Jeannie that never will do
It would lease thy sweet life and thy young baby too
She wept and she wailed and she fell into a swoon
They opened her right side and her baby was found

 

Well the baby was christened the very next day
While his poor dead mother a mouldering lay
Six men went before her and four more travelled on
While loyal King Henry stood mourning alone

 

He wept and he wailed until he was sore
Saying the flower of all England will flourish no more
He sat by the river with his head in his hands
Saying my merry England, is a sorrow full land

13. Minnie of Shirva's Cradle Song
Traditional, Shetland
Translation and lyrics reworking verse 2-4: Karin Ericsson Back
Arranged: Craig Morgan Robson/IRMELIN


The boat comes in and it goes away
It hives the sails and off she geh
Hush a baa baa, don't you fear
Nothing will happen while mama's near

 

The sheep they baa and the craas they cray
They flap their wings and they fly away
Hush a baa baa, my little flee
Old Dad will be coming with shalls to thee

 

The skylark lifts and he sings to you
The winter comes with the cold and blue
Hush a baa baa, my little poor
Lang Willie is looking behind the door

 

The mares they sleep and the kye comes home
Almighty father; giv eus hope
Hush a baa baa, my little thing
He cover us all with his holy wing

 

The boat comes in and it goes away
It hives the sails and off she geh
Hush a baa baa, don't you fear
Nothing will happen while mama's near

14. Awkward Annie
Lyrics and music: Kate Rusby

 

I gave to you a hen
You gave it back again
Without it's eggs, my Annie
I gave to you a hare
You really didn't care
Now it has no legs, my Annie

Oh Annie let me in
I will fly, I will swim
I will die if you don't come near me
Oh no, don't you say so
You are my dear, my Annie

 

I gave to you a dog
You threw for it a log
Now it won't come back, my Annie
I gave to you a pig
Though it wasn't very big
Now the meats all black, my Annie

 

I gave to you a cow
You really don't know how
But it flew away, my Annie
I gave to you a horse
I'm a silly fool of course
For you rode away, my Annie

 

I gave to you my heart
You tore it all apart
When you rode away, My Annie

15. Vi styrde utöver Atlanten
We Sailed Out Over the Atlantic Ocean
Traditionally sung on board the ship "Richelieu" of Strömstad 1903, Sweden
Transcribed by Sigurd Sternvall, Stockholm, Sweden
Lilted melody: "The two sisters", traditional, Ireland
Sailing call: Traditional, transcribed by Sigurd Sternvall, Stockholm, Sweden


Klart att vända!
Alle man till sin ända
Kocken till focken
Och gubben till rors!
Hard i läää!

 

Klart att vända!
En djäkel i var ända
Kocken i fockskot
Ror i barlasten
Opp å ned på stormasten!
Hard i läää!

 

Vi styrde utöver Atlanten
Pull home
Med ett skepp som var hemma ej långt härifrån
Hala hem, hala hem, hala hem å belägg

Ho va fin ho var grann var enaste man
Pull home
Satte segel i topp och på länsande lopp stack vi ut
Hala hem, hala hem, hala hem å belägg

 

Caliå var vår hamn, dit vi gå
Pull home
Som en lus på en kärad näver å hå
Hala hem, hala hem, hala hem å belägg

 

Provianten den tröt men skepparen skröt
Pull home
Så vi dreja till remmen båd svalt å frös
Hala hem, hala hem, hala hem å belägg

IRMELIN
Karin Ericsson Back - Eva Rune - Maria Misgeld

 

On this album we have collected songs from around the North Sea. The knowledge we have gained about the way of life in previous generations enables us to tell stories that can be applied to modern society. Sailors from many nationalities worked together at sea, exchanged music and brought it back home. In this way the traditional music of each country was enriched and developed. Songs from other cultures inspire us to retell the stories in our own way today. The stories sail on, but we won't forget...

/IRMELIN

 

All arrangements by Irmelin except Minne of Shirva´s Cradle Song –
arranged by Craig Morgan Robson/IRMELIN


Produced by IRMELIN

Recorded by Petter Ericsson, Studio Epidemin

Mixed and mastered by Johannes Lundberg, Studio Epidemin

Photography by Sarah Lycksten

Graphic design by Cecilia Österholm

Sleeve notes by IRMELIN

English translation of sleeve notes by Emma Reid

To all of you who have made this album possible – our deepest thanks and appreciation.
A special thanks to our families: without you - nothing...